Önska En Låt Här!


Obs! Inga nya önskningar tas emot,

sista programmet av Micke’s SchlagerLager sänds 1 september 2022.